Aantal meldingen jongerenoverlast met 50 procent gestegen in het afgelopen jaar

0

Foto: Image by Free-Photos from Pixabay 

Geschreven door Jelmer Bennenbroek.

In Tilburg zijn de meldingen van jongerenoverlast het laatste jaar flink gestegen. Vooral sinds de coronauitbraak is het aantal melding omhooggegaan. Plekken zoals de Piushaven, Energieplein en Stappegoor zijn de bekendste plekken voor jongeren om rond te hangen. 

De politie 

De politie heeft het er maar druk mee want in de afgelopen anderhalf jaar zijn er in Tilburg alleen al 2700 meldingen gedaan. In het anderhalve jaar daarvoor waren er 1800. Dat is een stijging van 50 procent. De meldingen worden ingediend als het gaat over afval, geluidsoverlast en hangen. Vandalisme en baldadigheid worden niet meegerekend onder overlast van jeugd. 

Wijkagent 

Volgens een wijkagent uit Tilburg komt de stijging van de meldingen door verschillende factoren. De wijkagent zegt: “Het is nogal een samenhang van verschillende factoren, waarbij de grootste factoren het weer en de coronaregels zijn”. De wijkagent is van de wijken Tilburg Centrum en van Oud-Noord. Hij zegt zelf: “Ik vind het eigenlijk wel goed als er een melding komt want dan kan ik jongeren helpen en begeleiden.” 

De gemeente 

Ook bij de gemeente zeggen ze dat de corona-pandemie een oorzaak is van het stijgende aantal meldingen. Een woordvoerder beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeente Tilburg zegt: “In 2020 zijn mensen meer thuis geweest waardoor ze meer oog hebben voor hun directe leefomgeving. Ook  speelt de polariserende samenleving een rol hierbij omdat mensen minder tolerantie voor jongeren en jeugd hebben.” De gemeente Tilburg probeert de meldingen terug te houden en doen daar verschillende dingen voor.  De gemeente Tilburg zet vooral in op preventie en repressie, denk aan voorlichting en handhaving. Daarbij werken ze samen met de politie, jongerenwerkers en het Openbaar Ministerie. De woordvoerder zegt: “We vinden het ook belangrijk om naast ‘harde’ kennis zoals cijfers ook ‘zachte’ kennis in ons beleid te gebruiken. De input van jeugdcoaches en docenten zijn hier cruciaal bij.” 

Oplossing 

Bij de gemeente Tilburg denken ze aan nog meer oplossingen. De woordvoerder zegt: “In gesprek gaan met elkaar en ook met de jongeren want dat creëert bewustzijn van de situatie.” Ook de invloed van sociale media zorgt voor meer overlast. Sociale media is een aanjager voor jongeren om naar buiten te gaan. Om dit te voorkomen zijn er specialisten nodig die hier meer aandacht aan besteden en dit kunnen bestrijden. De woordvoeder zegt: “Er moet meer aanwezigheid van professionals op straat zijn zoals jongerenwerkers en politie. Dit zorgt ervoor dat je beter in contact komt met de jeugd en dat er ook sneller ingegrepen kan worden.”  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *